menu

 

K o n s u l t a t i o n

Hypnoterapi

Regressionsterapi

Spirituel vejledning

Meditation

Healing

Karrierecoaching

 

Regressionsterapi
I regressionsterapi bringes du i en let hypnotisk trance, hvor du via din underbevidsthed føres tilbage til tidligere liv og til livet mellem livene. Du vælger selv et tema du ønsker at arbejde med eller et spørgsmål du ønsker besvaret som udgangspunkt for sessionen.

Efter et oplevet tidligere liv føres du videre til dødstidspunktet i det pågældende liv og til det øjeblik, hvor din sjæl forlader kroppen. Her kan du opnå viden om formålet med det levede liv og betydningen af netop dette liv for din sjæls udvikling og for dit aktuelle liv.

Du vil kunne huske alt bagefter og sessionen følges op af en kort samtale, der tjener til at belyse det oplevede, opsummere tolkninger og etablere sammenhænge mellem det oplevede og aktuelle spørgsmål i dit nuværende liv.

En regression til et tidligere liv kan have en dyb følelsesforløsende og indsigtsgivende effekt, og bearbejdningen af forløbet og integrationen af den opnåede indsigt finder sted over længere tid efterfølgende.

Regressionsterapi egner sig særligt godt til bearbejdning og ændring af tilbagevendende mønstre og livstemaer. På samme måde kan oplevelse og forståelse af tidligere liv medvirke til at skabe større forståelse og accept af egen adfærd, handlemønstre og følelser. Ofte vil oplevelser af tidligere liv omfatte genkendelse af mennesker, der har betydning i dit aktuelle liv. Indsigt i tidligere fælles historie og indbyrdes forhold kan blive afgørende for forståelsen og udviklingen af nuværende relationer.

En regressionssession varer ca. 1 ½ time og koster kr. 1000,-
Kontakt >>

Y o g a , E n e r g i & T e r a p i